Tên đăng nhập

thanheco1975

Họ và tên

Nguyễn Kiên

Email

thanheco1978@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-29 15:13:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500