# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Nguyễn Hoàng Sơn 281 1831
2 Nguyễn Huyền Trang 41 1813
3 HieuLe 103 1752
4 meow 133 1722
5 Nguyễn Trần Tuấn Linh 29 1718
6 Nguyễn Quốc Việt 38 1688
7 Phạm Thanh Lam 40 1652
8 Nguyễn Mạnh Dũng 39 1644
9 Đặng Huyền Trân 41 1630
10 Nguyễn Thanh Tùng 64 1594
11 Bui Dang Nguyen 23 1592
12 Ninh Anh Vũ 31 1581
13 Bùi Quốc Huy 60 1567
14 K27TIN-NguyenTrongHiep 43 1566
15 Nguyễn Trần Khánh Linh 318 1565
16 Phan Kim Chi 20 1561
17 Phạm Thế Phong 580 1557
18 Phạm Văn Sơn Dương 161 1546
19 Nguyễn Duy Anh 23 1537
20 Vũ Nguyễn Bảo Anh 4 1533
21 minh nguyen le 31 1521
22 Đinh Trần Anh Đức 45 1514
23 Nghiêm Thanh Tùng 13 1507
24 LAM DEP TRAI 75 1506
25 Đặng Châu Anh 31 1506
26 khổng quảng 22 1504
27 Tohka Yatogami 59 1502
28 Vũ Trần Lâm 21 1502
29 Long Ki 9 1500
30 Lê Đức Diện 0 1500
31 Bảo Trần 5 1500
32 Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI 2 1500
33 Nguyễn Thanh Thương 1500
34 Manhj 4 1500
35 jackpie2003 1 1500
36 Phan Anh Đức 1500
37 Pham Trung Hieu 1500
38 Tran Quoc Khanh 1 1500
39 Bùi Quang Thắng 1500
40 Truong Trung Bao 1 1500
41 Nguyễn Quốc Anh 1 1500
42 Trùm CUỐI 710 1500
43 majormen 2 1500
44 Nguyễn Trung Hiếu 2 1500
45 Lê Nguyễn Tấn Phát 7 1500
46 Thao 2 1500
47 unknow 1 1500
48 Nguyễn Trung Lâm 24 1500
49 Phan Nguyễn Huy Duy 1 1500
50 Jack1e 0 1500