# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Nguyễn Hoàng Sơn 281 1831
2 Bui Dang Nguyen 21 1592
3 Nguyễn Trần Khánh Linh 319 1565
4 Phạm Thế Phong 580 1557
5 Phạm Văn Sơn Dương 161 1546
6 minh nguyen le 31 1521
7 LAM DEP TRAI 72 1506
8 Long Ki 9 1500
9 Lê Đức Diện 0 1500
10 Bảo Trần 5 1500
11 Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI 2 1500
12 Nguyễn Thanh Thương 1500
13 Manhj 4 1500
14 jackpie2003 1 1500
15 Phan Anh Đức 1500
16 Pham Trung Hieu 1500
17 Tran Quoc Khanh 1 1500
18 Chùm CUỐI 677 1500
19 majormen 2 1500
20 Nguyễn Trung Hiếu 2 1500
21 Lê Nguyễn Tấn Phát 7 1500
22 Thao 2 1500
23 unknow 1 1500
24 Nguyễn Trung Lâm 24 1500
25 Phan Nguyễn Huy Duy 1 1500
26 Jack1e 0 1500
27 Nguyễn Phúc Thọ 2 1500
28 Nguyễn Trinh 1 1500
29 Đặng Quốc Vương 2 1500
30 An Nguyen 1500
31 Hoàng Đức Mạnh 1 1500
32 Trần Quang Trung 1500
33 Hồ Hữu Triết 1500
34 LoneSomeDove 3 1500
35 Nam Tử Thiên 41 1500
36 bill 1 1500
37 Blake Vo 1500
38 Huynh Dac Phuong 0 1500
39 Nguyễn Văn Phong 1 1500
40 Lê Công Bách 34 1500
41 Vũ Văn Hậu 1 1500
42 Nguyễn Đức Huy 1500
43 Tran Nguyen Quang 2 1500
44 Kien Pham 1500
45 Trần Thị Hải Yến 34 1500
46 hello guys 2 1500
47 linhhoclaptrinh 1 1500
48 mc_hyuse202 30 1500
49 Lưu Thị Thùy 1500
50 Ngân Nguyễn 0 1500