# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Trùm CUỐI 753 1500
2 hihihi1 607 1436
3 Phạm Thế Phong 581 1557
4 nguyen khac thu 572 1500
5 Durex+_+ 496 1500
6 Bùi Quốc Huy 349 1567
7 Hà Hoàng Hiệp 345 1390
8 Trương Tuấn Tú 344 1500
9 Nguyễn Trần Khánh Linh 318 1565
10 Nguyễn Hoàng Sơn 282 1831
11 always tle 261 1500
12 Xuân 251 1500
13 Đỗ Việt Cường 240 1500
14 Nguyễn Minh Hoàng 208 1500
15 Meow 205 1722
16 TKduybich 187 1500
17 Onii Chan 181 1500
18 Nguyễn Quốc Đạt 168 1500
19 Trần Khánh Linh 164 1500
20 Phạm Văn Sơn Dương 161 1546
21 Vũ Giang 159 1447
22 Nguyễn Quốc Việt 158 1688
23 Tạ Thu Hà 156 1500
24 Đỗ Thị Phương Hậu 156 1500
25 Phạm Thanh Lam 153 1652
26 Đặng Huyền Trân 148 1630
27 Hoàng Minh Sơn 146 1500
28 Phạm Văn Hoàng Anh Tú 146 1500
29 Đặng Thái Sơn 145 1500
30 Ninh Anh Vũ 142 1581
31 Nguyễn Khắc Trung 140 1500
32 Nguyễn Thị Cẩm Ly 139 1500
33 Chu Minh Quân 137 1500
34 Đoàn Công Chiến 133 1500
35 Trần Trung Đức 131 1500
36 Nguyễn Mạnh Dũng 128 1644
37 HieuLe 128 1752
38 Lường Ngọc An 127 1285
39 Nguyễn Bình An 125 1500
40 Bùi Tâm Đan 124 1500
41 Lê Minh Tâm 122 1500
42 Nguyễn Tuấn Anh 119 1497
43 hm123 119 1500
44 ThMinh 118 1492
45 Takce 118 1500
46 Nguyễn Duy Anh 115 1537
47 Nguyễn Gia Bảo 110 1500
48 Nguyễn Hải Phong 109 1500
49 Nguyễn Tiến Bách 108 1500
50 Nguyễn Ngọc Thủy 108 1500