# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Trùm CUỐI 713 1500
2 hihihi1 603 1436
3 Phạm Thế Phong 581 1557
4 nguyen khac thu 571 1500
5 Durex-_- 450 1500
6 Hà Hoàng Hiệp 345 1390
7 Trương Tuấn Tú 344 1500
8 Nguyễn Trần Khánh Linh 318 1565
9 Nguyễn Hoàng Sơn 281 1831
10 always tle 256 1500
11 Xuân 250 1500
12 Đỗ Việt Cường 240 1500
13 Nguyễn Minh Hoàng 208 1500
14 Onii Chan 181 1500
15 Nguyễn Quốc Đạt 168 1500
16 Trần Khánh Linh 164 1500
17 Phạm Văn Sơn Dương 161 1546
18 Vũ Giang 159 1447
19 Tạ Thu Hà 156 1500
20 Đỗ Thị Phương Hậu 156 1500
21 meow 151 1722
22 Hoàng Minh Sơn 146 1500
23 Phạm Văn Hoàng Anh Tú 146 1500
24 Đặng Thái Sơn 145 1500
25 Nguyễn Thị Cẩm Ly 139 1500
26 Chu Minh Quân 137 1500
27 Đoàn Công Chiến 133 1500
28 Trần Trung Đức 131 1500
29 Nguyễn Bình An 125 1500
30 Bùi Tâm Đan 124 1500
31 Lê Minh Tâm 122 1500
32 hm123 119 1500
33 Takce 118 1500
34 HieuLe 116 1752
35 ThMinh 114 1492
36 Nguyễn Hải Phong 109 1500
37 Nguyễn Tiến Bách 108 1500
38 Nguyễn Ngọc Thủy 108 1500
39 Trần Quang Huy 106 1500
40 Nguyễn Thu Hà 102 1500
41 Nguyễn Gia Bảo 101 1500
42 Lewjxz 101 1500
43 vuvanhung 101 1500
44 Nguyễn Trọng Hiếu 98 1500
45 Vũ Đức Huy 97 1500
46 Không Tên Không Tuổi 95 1500
47 Nguyễn Khắc Trung 93 1500
48 Lê Nguyễn Hiếu An 90 1500
49 Nguyễn Hữu Hải 90 1500
50 Nguyễn Ngọc Minh Phương 87 1500