# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Kẻ Lót Đường 13 1500
2 Ngô Minh Đức 1 1500
3 Châu Nhật Tăng 1500
4 hmm 1 1500
5 Just a Shrimp 7 1500
6 Nguyen Nhu Phuoc 0 1500
7 Timelimited 2 1500
8 nguyễn lê việt quang 1 1500
9 0834038669 1500
10 Nguyễn Vương Nam 1 1500
11 Doan Ba Hung 2 1500
12 Phạm Tấn Tú 16 1500
13 trần dang quang 0 1500
14 Tống Văn Toàn 1500
15 Ng 1500
16 1-k 1500
17 L H D 40 1500
18 lehuuminhvu 3 1500
19 heboarr 5 1500
20 Lê Quốc Bảo 2 1500
21 PhamMinhVu 1500
22 Nguyễn Thành Nam 2 1500
23 Trương Tuấn Minh 1 1500
24 bfly 1 1500
25 11111111 2 1500
26 k biet 1500
27 asdadwa 1500
28 Trần Phí Bình An 1500
29 Trần Quang Huy 1500
30 phamgiatri 1500
31 1232132112 1 1500
32 123 2 1500
33 0000001 1 1500
34 sg 1 1500
35 Huân 3 1500
36 Picauwuang 26 1500
37 Nvhuan 0 1500
38 Lương Hoài Nam 1500
39 dfgdfg 2 1500
40 fglk 2 1500
41 Nguyễn Trung Anh 1500
42 Nguyễn Kim Phúc 1500
43 Nguyễn Xuân Phương 0 1500
44 nguyen chanh nghia 0 1500
45 Nguyễn Tùng Lâm 1500
46 Từ Văn Tuân 1500
47 Minh Nhật 1500
48 burh 1500
49 Lê Vũ Trường 1500
50 LuongPhamBao 1500