# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Kẻ Lót Đường 13 1500
2 Ngô Minh Đức 1 1500
3 Nguyễn Thế Quang 1 1500
4 Châu Nhật Tăng 1500
5 hmm 1 1500
6 ghuy 1 1500
7 Just a Shrimp 7 1500
8 Nguyen Tien Dat 0 1500
9 Nguyen Nhu Phuoc 0 1500
10 Timelimited 2 1500
11 nguyễn lê việt quang 1 1500
12 harao 0 1500
13 0834038669 1500
14 Nguyễn Vương Nam 1 1500
15 Doan Ba Hung 2 1500
16 Phạm Tấn Tú 16 1500
17 trần dang quang 0 1500
18 Tống Văn Toàn 1500
19 Ng 1500
20 Trần Văn Hoàng Phúc 4 1500
21 09BuiHaiDang 0 1500
22 1-k 1500
23 L H D 58 1500
24 lehuuminhvu 3 1500
25 heboarr 5 1500
26 Lê Quốc Bảo 2 1500
27 Nguyễn Huy Tú 7 1500
28 PhamMinhVu 1500
29 Nguyễn Thành Nam 2 1500
30 Trương Tuấn Minh 1 1500
31 bfly 1 1500
32 11111111 4 1500
33 k biet 1500
34 asdadwa 1500
35 Trần Phí Bình An 1500
36 Trần Quang Huy 1500
37 phamgiatri 1500
38 1232132112 1 1500
39 123 2 1500
40 0000001 1 1500
41 sg 1 1500
42 Huân 3 1500
43 Picauwuang 27 1500
44 Nvhuan 0 1500
45 Lương Hoài Nam 1500
46 dfgdfg 2 1500
47 fglk 2 1500
48 Nguyễn Trung Anh 1500
49 Nguyễn Kim Phúc 1500
50 Nguyễn Xuân Phương 0 1500