Tên đăng nhập

10baole

Họ và tên

Lê Quốc Bảo

Email

leloibt123456@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-10 1:25:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500