Tên đăng nhập

-Beyond-

Họ và tên

Just a Shrimp

Email

trannamduong26112003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

SHRIMPING FOR THE APEX PREDATOR

Đăng ký lúc

2020-11-09 14:38:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500