Tên đăng nhập

_Gao_Pink_

Họ và tên

Châu Nhật Tăng

Email

nhattang0907@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-10 12:44:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500