Tên đăng nhập

11Tin30

Họ và tên

phamgiatri

Email

phamgiatri@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-01-12 7:19:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500