Tên đăng nhập

09_DoanBaHung

Họ và tên

Doan Ba Hung

Email

doanhung1603@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-24 8:01:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500