Tên đăng nhập

112233445566

Họ và tên

k biet

Email

asdas@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-27 10:21:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500