Tên đăng nhập

102I_pdanh

Họ và tên

heboarr

Chữ ký cá nhân

^^!

Đăng ký lúc

2021-11-21 11:07:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500