Tên đăng nhập

_admin

Họ và tên

Jack

Email

hieuchess12345@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-22 6:47:54

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500