Tên đăng nhập

__minhduc

Họ và tên

Ngô Minh Đức

Email

ngominhduc006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-15 0:09:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500