Tên đăng nhập

10tin_tuanminh

Họ và tên

Trương Tuấn Minh

Email

minhvnpt21@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-30 9:10:13

Bài tập đã đạt

182

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500