Tên đăng nhập

_____T_T

Họ và tên

Kẻ Lót Đường

Email

random1232141@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-18 2:59:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500