Tên đăng nhập

K28TIN32

Họ và tên

Đặng Huyền Trân

Email

huyentran30407@gmail.com

Chữ ký cá nhân

;-;

Đăng ký lúc

2022-10-02 15:56:29

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 1 / 35 1630 (+217)
K28 Beginner Contest 05 32 / 37 1413 (-93)
K28 Beginner Contest 04 30 / 35 1506 (-106)
K28 Beginner Contest 03 15 / 33 1612 (-59)
K28 Beginner Contest 02 8 / 38 1671 (-3)
K28 Beginner Contest 01 1 / 40 1674 (+174)
Điểm ban đầu 1500