#85. CANCHI - Tên của năm âm lịch

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Can Chi (干支), gọi đầy đủ là Thiên Can Địa Chi (天干地支) hay Thập Can Thập Nhị Chi (十干十二支), là hệ thống đánh số thành chu kỳ được dùng tại các nước thuộc vùng văn hóa Đông Á như: Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan và một số quốc gia khác ngoài vùng. Nó được áp dụng với tổ hợp chu kỳ 60 trong âm lịch nói chung để xác định tên gọi của thời gian (ngày, giờ, năm, tháng) cũng như trong chiêm tinh học. Người ta cho rằng nó có xuất xứ từ thời nhà Thương ở Trung Quốc.

Tên của một năm âm lịch được ghép lại từ Can và Chi của năm đó.

  • 10 Can là Canh, Tan, Nham, Quy, Giap, At, Binh, Dinh, Mau, Ky lặp lại theo chu kỳ 10 năm.
  • 12 Chi là Ti, Suu, Dan, Mao, Thin, Ty, Ngo, Mui, Than, Dau, Tuat, Hoi lặp lại theo chu kỳ 12 năm.

Biết năm 2000 là năm Canh Thin. Hãy viết chương trình nhập vào một năm âm lịch, ghi ra tên của năm đó.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa một số nguyên y là một năm âm lịch (1000 \le y \le 2100) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa tên của năm âm lịch đó (gồm Can và Chi được ghi cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu:

2000

Kết quả:

Canh Thin