Tên đăng nhập

K26TIN04

Họ và tên

Bùi Tâm Đan

Email

danbui.121005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-15 9:43:23

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500