# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
1 Lê Bảo Hiệp 1500
2 buimanchin 1500
3 conanastro2002 1500
4 binhnt 1500
5 maitandat03 1500
6 npphu 1500
7 pldppldp123 1500
8 chauminhkhai 1500
9 cuthao 1500
10 ac1234 1500
11 a_duck_hold_a_soap 1500
12 abc 1500
13 BoDoiCuHo 1500
14 Long_NT 1500
15 nhamtan 1500
16 KTKhoa 1500
17 dthieu 1500
18 DNMTuan 1500
19 aecdnhautmp1 1500
20 nguyenthianhnhi 1500
21 borsalino 1500
22 quang1402 1500
23 quanghuy20031 1500
24 quyettzzlczz 1500
25 CLC002 1500
26 LC_03 1500
27 a14789654 1500
28 mA25 1500
29 ttt 1500
30 VuHoangTheAnh 1500
31 ggxd1234 1500
32 ggxd12345 1500
33 neko 1500
34 STT15 1500
35 todo 1500
36 ludangenngannguyen 1500
37 STT27 1500
38 0834038669 1500
39 lol01 1500
40 STT26 1500
41 TO01 1500
42 TO07 1500
43 NguyenHuongLan 1500
44 Lê Văn Việt Anh 1500
45 Nguyễn Đăng Tiến Đạt 1500
46 Trần Huy Hoàng 1500
47 Đinh Phương Thảo 1500
48 Đinh Phương Thảo 1500
49 Nguyễn Xuân Thành 1500
50 ngovandat318 1500