Tên đăng nhập

K25TOAN29

Họ và tên

Đinh Phương Thảo

Email

dinhphuongthao242@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-01-13 8:04:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500