Tên đăng nhập

K28TIN019

Họ và tên

Vũ Trần Lâm

Email

vutranlam1115@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 8:02:36

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 10 / 35 1502 (+30)
K28 Beginner Contest 05 30 / 37 1472 (-94)
K28 Beginner Contest 04 12 / 35 1566 (-24)
K28 Beginner Contest 03 1 / 33 1590 (+206)
K28 Beginner Contest 02 24 / 38 1384 (-25)
K28 Beginner Contest 01 38 / 40 1409 (-91)
Điểm ban đầu 1500