Tên đăng nhập

K28TIN11

Họ và tên

Đinh Trần Anh Đức

Chữ ký cá nhân

CUN

Đăng ký lúc

2022-10-10 8:14:23

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500