Tên đăng nhập

K28TIN11

Họ và tên

Đinh Trần Anh Đức

Chữ ký cá nhân

CUN

Đăng ký lúc

2022-10-10 8:14:23

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 7 / 35 1514 (+68)
K28 Beginner Contest 05 20 / 37 1446 (-35)
K28 Beginner Contest 04 7 / 35 1481 (+68)
K28 Beginner Contest 03 17 / 33 1413 (-11)
K28 Beginner Contest 02 27 / 38 1424 (-54)
K28 Beginner Contest 01 20 / 40 1478 (-22)
Điểm ban đầu 1500