Tên đăng nhập

K28TIN06

Họ và tên

Vũ Nguyễn Bảo Anh

Email

baoanhv89@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 7:54:27

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 5 / 35 1533 (+97)
K28 Beginner Contest 06 7 / 7 1436 (-75)
K28 Beginner Contest 05 8 / 37 1511 (+49)
K28 Beginner Contest 04 20 / 35 1462 (-48)
K28 Beginner Contest 03 12 / 33 1510 (-5)
K28 Beginner Contest 02 16 / 38 1515 (-17)
K28 Beginner Contest 01 10 / 40 1532 (+32)
Điểm ban đầu 1500