Tên đăng nhập

buidangnguyen05

Họ và tên

Bui Dang Nguyen

Email

buidangnguyen005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-18 2:58:01

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 01 2 / 14 1592 (+92)
Điểm ban đầu 1500