#1093. SIMPLEGRAPH

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅵ (HẢI PHÒNG 2016)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
7 6 5
2 3 10
5 6 5
2 5 9
5 1 6
7 2 8
1 4 7
2 6
7 3
1 2
3 6
4 7 
Dữ liệu ra:
YES
PURPLE
PURPLE
ORANGE
PURPLE
ORANGE
ORANGE