Tên đăng nhập

K28TIN02

Họ và tên

Đặng Châu Anh

Email

dangchauanh231007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 7:54:22

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 07 12 / 35 1506 (+8)
K28 Beginner Contest 06 6 / 7 1498 (-61)
K28 Beginner Contest 05 2 / 37 1559 (+170)
K28 Beginner Contest 04 14 / 35 1389 (+26)
K28 Beginner Contest 03 28 / 33 1363 (-72)
K28 Beginner Contest 02 21 / 38 1435 (-22)
K28 Beginner Contest 01 25 / 40 1457 (-43)
Điểm ban đầu 1500