Tên đăng nhập

nguyen_minh

Họ và tên

minh nguyen le

Email

minhmanh247@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-02-21 15:11:39

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
CSLOJ Contest 01 5 / 14 1521 (+21)
Điểm ban đầu 1500