Tên đăng nhập

quangkhongq

Họ và tên

khổng quảng

Email

quangkhongvan4444@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-29 8:25:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
K28 Beginner Contest 06 4 / 7 1504 (+4)
Điểm ban đầu 1500