Tên đăng nhập

hieu230406

Họ và tên

Pham Trung Hieu

Email

hp778908@gamil.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-11 9:17:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500