Tên đăng nhập

thanhnoobx10

Họ và tên

ngo minh thanh

Email

ngominhthanh09dl@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-22 10:24:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500