# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
401 Trần Minh Tiến 4 1500
402 Hades 42 1500
403 Lê Duy Hiếu 1500
404 Soncute 0 1500
405 Nguyễn Văn quang 0 1500
406 Đào Hải Nguyên 1 1500
407 Ta Huynh Dat 2 1500
408 Tăng Xuân Bắc 4 1500
409 Nvhuan 0 1500
410 nguyen duc anh 2 1500
411 TLam 9 1500
412 Trịnh Trọng Nghĩa 40 1500
413 Bùi Đình Long-11a4 1 1500
414 Huỳnh Bảo Khang 1 1500
415 Nguyễn Kiên 1500
416 aaa 1 1500
417 minhngoc 1 1500
418 Trung Hieu 0 1500
419 Lê Minh Hoàng 7 1500
420 Le Xuan Nam 0 1500
421 Lê Thị Bích Trâm 8 1500
422 Nguyen Quang Duy 1 1500
423 abcxyz 35 1500
424 assdf 1500
425 Vũ Đức Huy 1500
426 Tạ Quang Chung 1500
427 Lường Thanh Huy 1500
428 Lê Phúc Hoàng 1500
429 Ngô Hồng Quân 5 1500
430 nguyen minh 3 1500
431 Nguyễn Bảo Minh Tâm 0 1500
432 Trần Đức Chính 1 1500
433 Ha Thanh Tung 0 1500
434 Nguyễn Ngọc Hoàng Phong 2 1500
435 Kanna 0 1500
436 Đặng Hữu Thanh 1 1500
437 Phạm Thành Đạt 1 1500
438 Tuấn Tuấn 1500
439 Nguyen Thanh Tung 5 1500
440 Lã Đức Minh 0 1500
441 asdadad 1 1500
442 Lê Thanh Minh 3 1500
443 Võ Khắc Triệu 5 1500
444 Lương Hoài Nam 1500
445 ADADAS 1 1500
446 Nguyễn Văn Huân 1 1500
447 Nguyễn Minh Hùng 1 1500
448 Huỳnh Công Triết 1500
449 Đào Thị Quỳnh Như 2 1500
450 Nguyễn Văn Tiệp -11A4 0 1500