# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
401 Lê Thành Công 1500
402 Congratulation 1 1500
403 VinhKiLang 1 1500
404 Trương Hải Hà 5 1500
405 No Name 1500
406 Pham Quoc Khanh 2 1500
407 cooler 5 1500
408 Huỳnh Phan Nhật Vy 1500
409 chaunhattang 5 1500
410 EFO 1 1500
411 Nguyễn Ngọc MInh 2 1500
412 AESH 0 1500
413 Nguyễn Cao Cường 3 1500
414 Hoang Dinh Vinh Hoang 3 1500
415 Nguyen Huong Thao 2 1500
416 tai 2 1500
417 Uah Hnaht 39 1500
418 Châu Tú Mi 1 1500
419 Lil C 5 1500
420 LAM DEP TRAI 74 1506
421 Phạm Cao Sơn 8 1500
422 Phạm Trung Hiếu 3 1500
423 yennhi 1 1500
424 VU LE DUNG 2 1500
425 ThMinh 114 1492
426 cuberlong 5 1500
427 Thanh Tùng 0 1500
428 đau 1 1500
429 Nguyễn Huy Cường 1 1500
430 Nguyễn Như Cường 1 1500
431 cường 3 1500
432 Đào Anh Quân 2 1500
433 Cường berserk Đinh 1 1500
434 ZiNo 8 1500
435 Đỗ Việt Cường 241 1500
436 Vũ Tăng Cường 13 1500
437 Cur Playzz 0 1500
438 cuthao 1500
439 Lê Gia Hiển 0 1500
440 Lê Khánh Linh 0 1500
441 dacphu 1 1500
442 Huynh Dac Phuong 0 1500
443 Phan Nguyễn Huy Duy 1 1500
444 Dao Hoang 4 1500
445 long thành quang 11 1500
446 Nguyễn D. 23 1500
447 Đoàn Lê Duy Anh 1 1500
448 Lê Thị Thu Vân 1500
449 Nguyễn Bảo Minh Tâm 0 1500
450 Gyt43 5 1500