Tên đăng nhập

baratagamer00

Họ và tên

Phạm Ngọc Thọ

Email

heotangdong258@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-04 6:08:53

Bài tập đã đạt

818

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500