Tên đăng nhập

BGHOANGQUOCVIET

Họ và tên

NorWind

Email

viet007113@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-09 14:29:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500