Tên đăng nhập

bietgidau

Họ và tên

bietgidau

Email

test165723@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-24 5:15:45

Bài tập đã đạt

474

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500