# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
401 Nguyen Van Thang 18 1500
402 Đào Duy Bách 18 1500
403 Nguyễn Đức Huy 18 1500
404 Phan Đặng Thái Sơn 18 1500
405 soul 18 1500
406 Hoàng Văn Diệu 18 1500
407 quocvi10Tin 18 1500
408 Huỳnh Thanh Nghị 18 1500
409 Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 18 1500
410 lto5 18 1500
411 Vũ Khánh Huyền 17 1500
412 Trần Châu Gia Nguyên 17 1500
413 Vux Quooc Long 17 1500
414 RUOL 17 1500
415 Chử Minh Trí 17 1500
416 Phạm Huỳnh Long Vũ 17 1500
417 Lê Nguyễn Thu Hà 17 1500
418 pham huy hoang 17 1500
419 Nguyễn Cao Trường 17 1500
420 Thái Trung Hiếu 17 1500
421 Nguyen Van The Hung 17 1500
422 NTS 17 1500
423 Nguyen Van Khang 17 1500
424 Lê Đức Nhuận 17 1500
425 Trần Đăng Tiến 17 1500
426 23daleyyy 17 1500
427 Thu Tran 17 1500
428 Hồ Vũ Thanh Bình 17 1500
429 Le huu huy 17 1500
430 Lê Quang Trường 17 1500
431 tinozg 17 1500
432 Trịnh Hoàng Bách 17 1500
433 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 17 1500
434 ohka 17 1500
435 Văn Hoàng Phúc 17 1500
436 toidicakhia 17 1500
437 aaaa 17 1500
438 V A 17 1500
439 ttnl1128 17 1500
440 Maii 16 1500
441 Cho_xin_code 16 1500
442 minh2409 16 1500
443 Mai Nguyễn 16 1500
444 Phạm Tấn Tú 16 1500
445 Nguyen Minh Hoang 16 1500
446 KoMaSan 16 1500
447 than dang khoi 16 1500
448 nhdandz 16 1500
449 NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 16 1500
450 Đào Văn Đức 16 1500