# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
401 Trùm Python 19 1500
402 rpkrpkrpk 19 1500
403 Nguyễn Khánh Sang 19 1500
404 Trần Minh Trí 19 1500
405 PAT 19 1500
406 Tran Anh Quan 18 1500
407 Trịnh Nguyễn An Huy 18 1500
408 Nguyễn Trung Long 18 1500
409 Sái Công Minh 18 1500
410 Nguyen Van Thang 18 1500
411 Trần Bình An 18 1500
412 Nguyễn Quốc Black 18 1500
413 Đào Duy Bách 18 1500
414 Phan Bảo Thạnh 18 1500
415 Nguyễn Đức Huy 18 1500
416 giahuyy 18 1500
417 ohka 18 1500
418 Phan Đặng Thái Sơn 18 1500
419 Trần Đăng Khoa 18 1500
420 soul 18 1500
421 Nguyen duc anh 18 1500
422 quocvi10Tin 18 1500
423 Huỳnh Thanh Nghị 18 1500
424 Phan Chí Kiên (chuyên LTT - Cần Thơ) 18 1500
425 Van Ngoan 18 1500
426 nnah 18 1500
427 Trần Minh Quân 18 1500
428 Dang Hai Long 18 1500
429 Tran Gia Vy 18 1500
430 dat_python 18 1500
431 p 18 1500
432 lto5 18 1500
433 Lê Nam Khánh 17 1500
434 Vũ Khánh Huyền 17 1500
435 Trần Châu Gia Nguyên 17 1500
436 Vux Quooc Long 17 1500
437 QuanCuLord 17 1500
438 Nguyễn Minh Trí 17 1500
439 Trần Mỹ An 17 1500
440 Chử Minh Trí 17 1500
441 hafo 17 1500
442 Phạm Huỳnh Long Vũ 17 1500
443 Nguyễn Cao Trường 17 1500
444 Thái Trung Hiếu 17 1500
445 NTS 17 1500
446 Nguyen Van Khang 17 1500
447 Lê Đức Nhuận 17 1500
448 23daleyyy 17 1500
449 Phạm Nhật Quang 17 1500
450 Hồ Vũ Thanh Bình 17 1500