Tên đăng nhập

ti21_phnam

Họ và tên

Cho_xin_code

Email

nam722006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-15 9:49:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500