Tên đăng nhập

hao

Họ và tên

Hà Phú Hào

Email

Haofhaphuhao1009@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-18 7:51:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500