Tên đăng nhập

ohka

Họ và tên

ohka

Email

fdsafasfsafd@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-15 12:49:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500