Tên đăng nhập

vietnhan

Họ và tên

Việt Nhân

Email

lesterdania3@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-20 1:06:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500