Tên đăng nhập

dedzbla

Họ và tên

ai cho biết, dơ

Email

deadzombiebla@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-28 2:55:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500