Tên đăng nhập

K25TIN27

Họ và tên

Lê Quang Trường

Email

STT27@gmail.com

Chữ ký cá nhân

only men died female

Đăng ký lúc

2019-12-31 7:18:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500