Tên đăng nhập

khangdubai79

Họ và tên

Nguyen Van Khang

Email

khangbaria5@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-30 7:14:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500