Tên đăng nhập

legend0fhell

Họ và tên

Phạm Nhật Quang

Chữ ký cá nhân

Coder với những dòng code bẩn nhất CYB

Đăng ký lúc

2021-01-13 15:08:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500