Tên đăng nhập

ttnl1128

Họ và tên

ttnl1128

Email

nguyenyen1783@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-25 0:24:51

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500