Tên đăng nhập

NhatHoagn

Họ và tên

Nguyễn Khắc Nhật Hoàng

Email

mydudememe9@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-20 1:15:49

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500