Tên đăng nhập

bapopoba

Họ và tên

Nguyễn Tấn Việt Tiến An

Email

xanhdeptraiconhongthidepgai@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-26 15:50:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500