Tên đăng nhập

bill3612

Họ và tên

bill

Email

vqkhai2004@gmaill.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-12 9:10:24

Bài tập đã đạt

420

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500