Tên đăng nhập

giahuy_nguyen

Họ và tên

Nguyen Gia Huy

Email

giahuyqb2007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-23 13:56:41

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500