Tên đăng nhập

wildkingvn

Họ và tên

Đặng Ngọc Thái Bảo

Email

thaibaodienkhung123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-13 14:56:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500